Puheterapeutti Aura

image
 • 040 716 1182
 •   auraylisavola@gmail.com

Aura Yli-Savola

Kliininen erikoispuheterapeutti, FM

Olen puheen sujuvuuden häiriöihin erikoistunut puheterapeutti. Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2012. Osallistuin kliiniseen erikoistumiskoulutukseen puheen sujuvuuden häiriöistä (Thomas More University ja Turun yliopisto) ja valmistuin kliiniseksi erikoispuheterapeutiksi vuonna 2017.

Työskentelin tuoreena puheterapeuttina hieman yli kaksi vuotta perusterveydenhuollossa. Osa-aikaisena itsenäisenä ammatinharjoittajana olen toiminut huhtikuusta 2016 lähtien: ensin yhteisvastaanottotila Sanasateessa, lokakuusta 2018 alkaen Yhteisötalo Lounatuulissa ja toukokuussa 2020 muutin vastaanottoni osoitteeseen Yliopistonkatu 6 A. Samoissa viihtyisissä tiloissa kanssani toimivat puheterapeutit Ann-Sofie Bäckman ja Maria Rantanen sekä Puheterapia- ja työnohjauspalvelu Re:sonos Oy.

Kliinisen työn lisäksi olen työskennellyt Turun yliopistossa logopedian oppiaineessa yliopisto-opettajana syksystä 2014 lähtien. Tällä hetkellä olen osa-aikainen kliininen opettaja. Ohjaan opiskelijoiden harjoittelujaksoja ja opetan muun muassa kielenkehitykseen ja puheen sujuvuuden häiriöihin liittyviä kursseja. Lisäksi opetan ja ohjaan moniammatillisella opetusklinikalla.

Työkokemuksen ja koulutuksen kautta hankittu erikoisosaaminen

Perusterveydenhuollon puheterapeuttina sain kokemusta laaja-alaisesti lasten ja aikuisten puheterapeuttisesta arvioinnista, kuntoutuksesta ja lähiympäristön ohjaamisesta.

Olen perehtynyt puheen sujuvuuden häiriöihin eli änkytykseen ja sokellukseen. Minulla on eniten kokemusta änkytyksen hoidosta sekä lapsilla, nuorilla että aikuisilla. Pitkän kliinisen erikoistumiskoulutuksen lisäksi olen käynyt lyhyitä täydennyskoulutuksia mm. kehityksellisen kielihäiriön ja äänteellisten pulmien arviointiin ja kuntoutukseen liittyen.

Työotteeni on vahvasti ratkaisukeskeinen ja yhdistelen työssäni elementtejä eri kuntoutusmenetelmistä. Jatkuva kouluttautuminen ja oman osaamiseni ylläpito ovat minulle keskeisiä seikkoja omassa työssäni. Seuraan tiiviisti tutkimusta alalla. Olen tohtorikoulutettavana Turun yliopistossa ja jatko-opintoni käsittelevät kehityksellisen änkytyksen taustatekijöitä.

Tuoreimpia lisäkoulutuksiani

 • Supporting 8 to 14s, Michael Palin Centre, Lontoo, 2/2020 (3 päivää)
 • Kättä pidempää – helpot apuvälineet puheen kuntoutuksessa, Annukka Kuutsa, 11/2019 (1 päivä)
 • Stuttering: A Clinical Symposium, Evidence Based Practice Master Classes, Australian Stuttering Research Centre, 5/2019 (3 päivää)
 • KKT-lyhytinterventiot lasten ja nuorten kanssa, Hogrefe Psykologien Kustannus Oy, 4/2019 (2 päivää)
 • Lidcombe-workshop,  9/2018 (3 päivää)
 • Kognitiiviset menetelmät änkytyksen kuntoutuksessa (mm. Palin PCI), Stuttering Foundation ja Bostonin yliopisto, 7/2018 (5 päivää)
 • European Symposium on Fluency Disorders 2018, Thomas More University, Belgia, 2/2018 (2 päivää)
 • Harjoittelu nuorten intensiivikuntoutuskurssilla, Michael Palin Centre, Lontoo, Iso-Britannia, 7/2017 (10 päivää)
 • European Clinical Specialization in Fluency Disorders, Thomas More University, Belgia, 2016–2017 (25 op)