Puheterapeutti Aura

image
  • 040 716 1182
  •   auraylisavola@gmail.com

Aura Yli-Savola

Kliininen erikoispuheterapeutti, FM

Olen kielestä, puheesta ja vuorovaikutuksesta kiinnostunut puheterapeutti. Erityisiä mielenkiinnon kohteitani on änkytys ja sokellus. Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2012 sekä kliiniseksi erikoispuheterapeutiksi vuonna 2017.

Olen työskennellyt hieman yli kaksi vuotta puheterapeuttina perusterveydenhuollossa, jossa sain kokemusta laaja-alaisesti lasten ja aikuisten puheterapeuttisesta arvioinnista, kuntoutuksesta ja lähiympäristön ohjaamisesta. Toimin samalla osana lasten kuntoutustyöryhmää. Minulla on runsaasti kokemusta moniammatillisesta työskentelystä.

Osa-aikaisena itsenäisenä ammatinharjoittajana olen toiminut huhtikuusta 2016 lähtien, ensin yhteisvastaanottotila Sanasateessa ja lokakuusta 2018 lähtien Yhteisötalo Lounatuulissa.

Kliinisen työn lisäksi olen työskennellyt Turun yliopistossa logopedian oppiaineessa yliopisto-opettajana syksystä 2014 lähtien. Tällä hetkellä olen osa-aikainen kliininen opettaja. Ohjaan opiskelijoiden harjoittelujaksoja ja opetan muun muassa kielenkehitykseen ja puheen sujuvuuden häiriöihin liittyviä kursseja.

Työkokemuksen ja koulutuksen kautta hankittu erikoisosaaminen

Olen perehtynyt puheen sujuvuuden häiriöihin eli änkytykseen ja sokellukseen. Minulla on kokemusta änkytyksen hoidosta sekä lapsilla, nuorilla että aikuisilla. Olen käynyt eurooppalaisen kliinisen erikoistumiskoulutuksen puheen sujuvuuden häiriöistä. Lisäksi olen käynyt koulutuksia mm. lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksien, kehityksellisen kielihäiriön ja äänteellisten pulmien arviointiin ja kuntoutukseen liittyen.

Änkytyksen lisäksi minulla on eniten kokemusta kehityksellisen kielihäiriön arvioinnista ja kuntoutuksesta. Olen erityisen kiinnostunut äänteellisten pulmien ja änkytyksen samanaikaisesta kuntoutuksesta ja nuorten änkytysterapiasta.

Työotteeni on vahvasti ratkaisukeskeinen ja yhdistelen työssäni elementtejä eri kuntoutusmenetelmistä. Jatkuva kouluttautuminen ja oman osaamisen ylläpito ovat minulle keskeisiä seikkoja omassa työssäni. Seuraan myös jatkuvasti tutkimusta alalla.

Tuoreimmat lisäkoulutukseni

  • KKT-lyhytinterventiot lasten ja nuorten kanssa, Hogrefe Psykologien Kustannus Oy, 4/2019 (2 päivää)
  • Lidcombe-workshop,  9/2018 (3 päivää)
  • Kognitiiviset menetelmät änkytyksen kuntoutuksessa (mm. Palin PCI), Stuttering Foundation ja Bostonin yliopisto, 7/2018 (5 päivää)
  • European Symposium on Fluency Disorders 2018, Thomas More University, Belgia, 2/2018 (2 päivää)
  • Harjoittelu nuorten intensiivikuntoutuskurssilla, Michael Palin Centre, Lontoo, Iso-Britannia, 7/2017 (14 päivää)
  • European Clinical Specialization in Fluency Disorders, Thomas More University, Belgia, 2016–2017 (25 op)